Flow Switch

0

Phát hiện nước tuần hoàn trong hệ thống làm mát máy hàn spot
Ngừng hoạt động của máy khi không có nước tuần hoàn.